Thursday, 25 October 2012

SESI PERKONGSIAN ILMU 'INSPIRING SCIENCE'

Ceramah disampaikan oleh Dr. Mark Windale dari University of Sheffield Hallam, UK. Ia berlangsung di Bilik ISO pada 25 Oktober 2012 dari jam 2.30 hingga 4.30 petang. Penceramah cuba menyampaian program inspiring sciense kepada 30 orang pensyarah boleh yang dijalankan di IPG. Turut hadir Tn. Hj. Khalid Haji Ahmad, Pengarah IPGKPP. Beliau menyampaikan cenderamata kepada Dr. Mark Windale pada penghujung program. Ceramah yang diuruskan oleh Dr. Nur Jahan ini berjalan dengan baik dan memberikan banyak input kepada peserta.

Tuesday, 23 October 2012

MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK IPGKPP 2013

Mesyuarat berlangsung di Hotel Langkasuka, Langkawi mulai 22 hingga 24 Oktober 2012. Mesyuarat perancangan strategik ini melibatkan Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua-ketua Jabatan dan Ketua-ketua Unit serta para penyelaras program dan kursus. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah perancangan jabatan dan unit, penyelarasan takwim, mesyuarat akademik dan mesyuarat M3P.

SEMINAR JAWI

Seminar Jawi anjuran KGMMB berlangsung pada 22 hingga 23 Oktober 2012, di IPG Kampus Ipoh. Para peserta terdiri daripada guru-guru dari seluruh Semenanjung dan pensyarah IPG Kampus Ipoh. Para pembentang terdiri daripada pensyarah UPSI dan IPG. Selain disajikan dengan pembentangan kertas kerja, para peserta juga dilibatkan dengan bengkel aplikasi penulisan jawi dan pertandingan penulisan khat. Seminar akan menghasilkan satu resolusi tentang memartabat tulisan jawi yang akan disampaikan kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

Thursday, 11 October 2012

MESYUARAT PENGGUBALAN MODUL INTEGRITI

Mesyuarat berlangsung pada 10 hingga12 Oktober 2012 di Hotel Royal, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Peserta seramai 30 orang terdiri daripada para pensyarah IPGM. IPG Kampus Pulau Pinang diwakili oleh En. Abd. Aziz Ishak selaku fasilitator dan En. Roslan Saadon. Mesyuarat mendedahkan para peserta dengan modul integriti, kaedah berceramah dan penyediaan bahan ceramah. Program tersebut memberikan banyak input dan kemahiran kepada para peserta.

Thursday, 4 October 2012

DISKUSI ILMIAH SEJARAH NEGARA

Program berlangsung di Dewan Kuliah A, Blok Akademik Baru IPGKPP pada 3 Oktober 2012 bermula jam 2.00 hingga 4.30 petang. Prof. Madya Abdul Rahman Ismail dari PPIK, USM dijemput khas untuk membicarakan tajuk "Peranan Tiga Kaum Utama Dalam Perkembangan Sejarah Negara". Diskusi dipengerusikan oleh En. Roslan Saadon. Peserta program terdiri daripada pelajar guru Kumpulan DPLI, PISMP dan PPISMP. Turut hadir ialah Tn. Hj. Kamarulizham Hazizi, Timbalan Pengarah dan Dr. Muhammad Raini Mat Rahim, KJ Sains Sosial. Penceramah menyampaikan ceramahnya dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh para peserta. Penceramah banyak menimbulkan persoalan yang perlu diteliti oleh para peserta sendiri. Justeru, kajian dan pembacaan yang meluas dan intensif perlu dilakukan terutama guru-guru sejarah. Program berjalan lancar, dan tahniah kepada kumpulan pelaksana (Kelas T2PS) yang diketuai oleh Ku Fatin.
PARA PELAJAR,
APAKAH YANG ANDA PEROLEHI DARIPADA DISKUSI TERSEBUT?

Tuesday, 2 October 2012

KAJIAN BABA & NYOYA - CHETTIAR DI MELAKA


Kajian melibatkan dua orang pensyarah dan 23 orang pelajar major Sejarah IPG Kampus Pulau Pinang. Program berlangsung dari 28 hingga 30 September 2012. Di Melaka, para pelajar terlibat dengan kajian lapangan. Para pelajar dibimbing oleh pensyarah mendapatkan maklumat melalui temuramah. Kawasan yang menjadi tumpuan pelajar ialah Jalan Tun Tan Cheng Lock, Bandar Hilir, Melaka. Kawasan kedua adalah kawasan petempatan masyarakat Chettiar di Gajah Berang, Melaka. Para pelajar telah menemuramah beberapa orang penduduk di Jalan Tun Tan Cheng lock untuk mendapatkan meklumat mengenai masyarakat Baba & Nyonya. Pelajar juga menemuramah En. K. Nadarajan Raja untuk mendapatkan maklumat berkaitan masyarakat Chettiar. Di samping mendapatkan maklumat sejarah melalui sumber lisan, para pelajar juga memperolehi maklumat di Muzium Baba & Nyonya dan Chitty Living Gallery. Maklumat yang diperolehi di lapangan akan digabungkan dengan maklumat yang diperolehi dari kajian kepustakaan dan diga- bungkan sebagai satu kajian ilmiah. Kajian yang diketuai oleh En. Roslan Saadon, Pensyarah Sejarah, IPG KPP berjaya mencapai matlamatnya. Semua pelajar berpuas hati dan mendapat pengalaman memperolehi maklumat sejarah melalui kaedah lisan.