Sunday, 15 January 2012

Pertahan dan Selamatkan Batu Uban


Jika George Town yang menyimpan khazanah sejarah penjajah dan kaum imigran diisytihar sebagai Bandar Warisan oleh UNESCO, maka Kampung Batu Uban juga perlu mendapat pengiktirafan yang sama. Batu Uban merupakan petempatan awal orang-orang Melayu dan pembinaan Masjid Batu Uban menjadi bukti perkembangan Islam dan peradaban Melayu di Pulau Pinang. Warisan sejarah negara atau negeri perlu melibatkan semua kaum terutama kaum bumiputera atau pribumi. Sejarah penjajah atau kaum imigran perlu dipaparkan, tetapi tidak seharusnya mengabaikan sejarah penduduk asal.

Sejarah negara kita merupakan satu rentetan peristiwa yang panjang. Ianya tidak boleh dijelaskan dengan hanya melibatkan sejarah penjajahan dan kemerdekaan negara yang seterusnya mewujudkan sebuah negara yang bersifat majmuk. Malaysia muncul dari sebuah wilayah yang diperintah oleh Kesultanan Melayu. Wilayah mereka ini tersebar luas sebagai sebuah empayar seperti yang pernah wujud di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apabila kuasa Barat datang menjajah, Tanah Melayu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu. Raja-raja Melayu ini mempunyai sistem pemerintahan, perundangan, wilayah dan rakyatnya sendiri. Inilah yang termaktub dalam sejarah dan merupakan hakikat yang tidak boleh dinafikan.

Batu Uban merupakan sejarah hakiki yang perlu dipertahankan. Sejarah Batu Uban menjadi bukti untuk menafikan bahawa Francis Light yang membuka Pulau Pinang. Jika Batu Uban terus dibangunkan tanpa kawalan, maka lenyaplah sejarah petempatan awal orang-orang Melayu. Sejarah penting orang Melayu akan hilang dan dalam waktu yang sama memperkukuh sejarah penjajah dan imigran. Maka, pertemuan beberapa buah pertubuhan yang dianjurkan oleh Persatuan Sejarah dan Peradaban Melayu Pulau Pinang (PERADABAN) dengan pihak akhbar yang diadakan pada 12 Januari 2012 di Masjid Batu Uban merupakan satu usaha penting ke arah mempertahankan sejarah Batu Uban.

YB Muhamad Farid selaku Penasihat PERADABAN membuka majlis dengan memperkenalkan barisan bertindak yang terdiri daripada Peradaban, Persatuan Sejarah dan Warisan Pulau Pinang, Karyawan, Gabungan, Aktivis Sejarah dan Warisan Pulau Pinang, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, para karyawan dan budayawan USM, PAJIM dan waris Nakhoda Nan Intan yang membuka Batu Uban. YB Muhamad Farid juga menjelaskan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mempertahan dan menyelamatkan Batu Uban sebagai warisan sejarah Melayu. Beliau seterusnya menyerahkan kepada En. Roslan Saadon, Yang Dipertua PERADABAN untuk membentangkan kenyataan akhbar. Kenyataan tersebut antara lain menggesa agar Batu Uban digazetkan sebagai warisan hidup (living heritage) dan pembangunan yang sedang berlangsung perlu dihentikan bagi memastikan sumber sejarah petempatan Melayu terus kekal. Hal tersebut diajukan kepada pihak Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

Kenyataan berkaitan Batu Uban diperkukuhkan lagi dengan kenyataan yang dibuat oleh waris Nakhoda Nan Intan yang memohon agar pembangunan dihentikan dan tanah yang dibuka oleh nenek moyang mereka dikekalkan. Prof. Madya Dr. Mahani Musa dari USM pula menggesa kerajaan melihat akan kepentingan kawasan tersebut sebagai sumber sejarah penting yang perlu dikekalkan dan dijadikan warisan. Prof. Dr. Suhaimi pula memaklumkan usaha untuk mengangkat Batu Uban khususnya masjid Batu Uban sebagai warisan sejarah telah diusahakan sejak tahun 2005. Beliau mencadangkan agar Batu Uban dikekalkan sebagai warisan sejarah dan dibina kompleks yang boleh menjadi pembekal maklumat sejarah terutamanya berkaitan sejarah Pulau Pinang. Prof. Dr. Muhamad Murad Merican dalam ucapannya menjelaskan peranan Batu Uban sebagai bandar dan pelabuhan awal di Pulau Pinang. Ia menjadi pusat penting dan menjadi titik petemuan dengan lain-lain pelabuhan di Nusantara, India dan Hadramaut. Turut sama memberikan kenyataan dalam pertemuan tersebut ialah Pengerusi JKKP, JKKN, Pengerusi Masjid dan beberapa orang penduduk kampung.

YB Muhamad Farid seterusnya memaparkan pelan Kampung Batu Uban yang hampir tenggelam dilitupi pembangunan. Beliau menggesa orang-orang kampung agar bersatu dan tidak menjual tanah yang masih ada. Beliau bersama badan-badan yang hadir akan meneruskan tindakan berjumpa dengan YB. Datuk Rais Yatim dan pihak-pihak tertentu agar usaha murni ini dapat direalisasikan.

1 comment:

  1. Soalnya selama ini tanpa kita sedari Batu Uban belum dimasukkan dalam senarai 24 kampung warisan di dalam Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang.Keterangan lanjut sila pergi ke pinangpress.com -info terkini Pulsu Pinsng


    ReplyDelete